Prešovský Klub
Kuchárov a Cukrárov
Vsiual Identity

Visual identity for Prešov’s Club of Chefs and Pastry Makers. 

PKKAC-1-KU
PKKAC-3-KU
PKKAC-2-KU-2